Stötande fågelhundar

Stötande fågelhundar söker i markvittringen och stöter upp fågeln framför jägaren. För att den här metoden ska ge bra resultat måste hunden se till att inte försvinna för långt från jägaren, utan alltid söka av terrängen ”under bössan”. I praktiken brukar det innebära att hunden inte ska vara mer än 10 meter framför och 20 meter i sidled från jägaren. Så snart hunden har stött upp fågeln ska hunden stanna och bli kvar, helst med blicken fäst på det flyende viltet. Om jägaren ger kommando ska hunden sedan apportera den skjutna fågeln till jägarens framsträckta hand.

Många stötande fågelhundar fungerar även bra för att jaga annat smålvilt än fågel med, som till exempel hare och kanin.

Exempel på stötande fågelhundar:

  • Amerikansk cocker spaniel
  • Barbet
  • Clumber spaniel
  • Cocker spaniel
  • Engelsk springer spaniel
  • Field spaniel
  • Sussex spaniel