Jaktspaniel

Jaktspaniel är ett samlingsnamn på stötande fågelhundar av rasen engelsk springer spaniel eller cocker spaniel, som i generationer avlats för sina jaktegenskaper, inte för att se bra ut på hundutställningar. Jaktspanieln är den ursprungliga typen och är också i majoritet i rasernas hemland Storbritannien. Till Sverige importerades dock först utställningslinjerna. Jaktvarianterna kom hit i slutet av 1970-talet och har sedan dess ständigt ökat i popularitet bland jägare. En spaniel är en stötande hund som jagar småvilt som fågel och kanin under hagelbössan och den ska dessutom också kunna apportera. Jaktspaniel registreras i samma register som utställnings- och sällskapstypen av cocker spaniel och engelsk springer spaniel inom Svenska Kennelklubben/FCI. I praktiken korsas dock i princip aldrig de olika typerna med varandra. Det finns också en jaktspanielklubb som står helt utanför Svenska Kennelklubben och FCI och som för sitt eget register över jaktavlade spaniel.

Som stötande hundar fungerar i praktiken endast de spaniel av jaktstam som går under benämningen jaktspringerspaniel eller jaktcockerspaniel. Dessa båda rasvarianter har avlats av brittiska jägare i århundraden helt utan hänsyn till de exteriöra ideal som framförallt bedöms på hundutställningar. Jaktspaniel skiljer sig därför ganska radikalt från den yngre typ av spaniel som är resultatet av det senaste århundradets seriösa avel för hundutställningar och sällskaphundar. Jaktspanieln har behållit sina ursprungliga jaktegenskaper och den uthållighet för jakt i snårig terräng, lämpliga, ursprungliga spanielexteriören. Spaniel som avlats för sällskap och utställning anses idag sakna de egenskaper man normalt måste kunna kräva av en stötande hund.

Jaktvarianterna av engelsk springer spaniel och cocker spaniel kom till Sverige på allvar i slutet av 1970-talet, sedan dess har de ständigt ökat i popularitet bland i första hand småviltjägare i Skåne och Halland, men även på Öland, Gotland och i Mälardalen.